Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden:

 

 

Overzicht

 

Akyado Belgium (hierna: de Vennootschap) nodigt de klant(e) uit deze voorwaarden aandachtig te lezen. Alle bestellingen via de telefoon, fax, e-mail of met één van onze adviseurs worden beheerst door deze algemene verkoopsvoorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling, erkent de klant(e)de voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard, zonder enig voorbehoud.

 

Bestelling

 

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een bestelling op te schorten, in het bijzonder in het geval van onbetaalde facturen of insolventie. Elke wijziging in de door de opdrachtgever(s) gevraagd teneinde in aanmerking kunnen worden genomen indien zij door de Vennootschap voorafgaand aan de verzending van de producten wordt ontvangen.

 

producten

 

De Vennootschap behoudt zich het recht voor op elk moment om nieuwe producten toe te voegen, verwijdert u alle of een deel van de verkochte of vertegenwoordigd in de catalogus producten, veranderen om te verbeteren, de presentatie wijzigen of te staken hun marketing, en dit zonder dat zij gedwongen om voorafgaande kennisgeving aan de / opdrachtgever (s). De foto's, teksten, illustraties en afbeeldingen catalogus ter illustratie van de producten zijn slechts indicatief en niet de contractuele veld niet betreden. Veranderingen kunnen optreden tussen de foto's en het eigenlijke product.

 

Prijsindicatie

 

Onze prijzen zijn in Euro (EUR), exclusief BTW en kosten van de verwerking en transport. Het volume kortingen zijn enkel geldig op het zelfde punt niet. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. De producten worden gefactureerd op basis van tarieven van kracht op het moment van registratie van de bestelling. De opdrachtgever(s) zal ook profiteren, gedurende bepaalde periodes, van promotionele aanbiedingen op bepaalde producten binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

 

Facturatie

 

Een factuur wordt afgegeven voor elke levering en verstuurd naar door de klant(e) opgegeven factuuradres. Eventuele klachten betreffende facturen moeten aan de Vennootschap per post binnen 7 werkdagen na ontvangst worden gemeld. Anders worden ze beschouwd als aanvaard zonder voorbehoud. De mogelijke onvolledige levering van een bestelling kan de weigering om de geleverde producten te betalen niet rechtvaardigen. Elk geschil tussen de klant is op geen enkele manier een reden tot opschorting van de regulering van de onbetwiste deel van de factuur.

 

betaling

 

Alle bestellingen zijn betaalbaar in Euro (EUR). Voor België, zijn de facturen betaalbaar binnen 7 dagen. De eerste bestelling wordt contant betaald bij levering of, indien de klant (e) wenst, kan hij / zij het bedrag van de bestelling betalen per overschrijving of creditcard voor de levering daarvan. Voor het buitenland, alle bedieningselementen (en, indien van toepassing, de kosten van het transport) moet worden betaald voor de levering.

 

levering

 

Goederen worden verzonden naar het adres dat is opgegeven door de opdrachtgever (s). Ongeacht de wijze van vervoer, reizen de goederen op risico / opdrachtgever (s). Levering geschiedt per post. Deadlines zijn ingesteld te goeder trouw en zo nauwkeurig mogelijk. Leveringen worden alleen op basis van beschikbaarheid en in de volgorde van ontvangst van de orders uitgevoerd. Indien niet op voorraad voor een van de bestelde producten, zal de Vennootschap de / opdrachtgever (s) en zal, tenzij anders geïnstrueerd door / klant (e), de gedeeltelijke levering van de bestelling op de hoogte. Producten die niet konden worden geleverd zal worden verzonden op een toekomstige bestelling of op kosten van de Vennootschap. Al met al kan bestellingen niet geannuleerd worden in het geval van niet op voorraad. De aansprakelijkheid van de Vennootschap zal niet worden gepleegd als gevolg van vertragingen in de levering te wijten aan derde contract, zoals een drager, of vanwege een andere overmacht. Scheepvaart en transport van de goederen zijn voor rekening van de / opdrachtgever (s).

 

tarieven

 

De tarieven of de van toepassing zijnde invoerrechten zijn niet inbegrepen in de kosten van de levering aangegeven en zijn de verantwoordelijkheid van / opdrachtgever (s). douane of invoerbelastingen zijn verschuldigd zodra het pakket het land van bestemming bereikt. De / opdrachtgever (s) moet betalen voor eventuele extra belasting. De Vennootschap heeft geen controle over deze kosten en kan niet voorspellen, douane verschillen sterk van land tot land. Voor meer informatie, zal / opdrachtgever (s) contact opnemen met de bevoegde autoriteiten van zijn land.

 

Ontvangst van producten

 

Het behoort naar / van cliënt (e) een onmiddellijke naleving en de conditie van verzonden producten. Over het algemeen zijn de bevindingen reserves of uitgevoerd op de levering moet volledig en accuraat zijn. Zij moeten in het bijzonder definiëren de schade.

 

Terugkeer van goederen

 

De / cliënt (e) profiteert van een periode van 7 werkdagen om de onderneming te voorzien van een technische storing of een fout op de geleverde referentie. Hij / zij zorgt ervoor staat het nummer en de datum van de factuur. Het bedrijf gebruikt alleen de ongebruikte producten in hun originele verpakking en in perfecte staat voor wederverkoop. De kosten en risico's van de terugkeer zijn de verantwoordelijkheid van / opdrachtgever (s). De terugkeer van goederen heeft het recht om een ​​credit rating, maar in geen geval een terugbetaling in contanten.

 

Wederverkoop van de producten

 

De / opdrachtgever (s) stemt ermee in niet te verkopen aan andere professionele producten gekocht zonder schriftelijke toestemming van de Vennootschap.

 

garantie

 

Items waarvoor een indicatie van de garantie opgenomen in de beschrijving zijn gegarandeerd voor de opgegeven duur. Tijdens de garantieperiode en het presenteren van de factuur, zal de gebreken kosteloos worden geëlimineerd door de Vennootschap, tenzij we de voorkeur aan de defecte object vervangen door een foutloze goederen. Verdere aanspraken zijn uitgesloten. Zijn uitgesloten van de garantie, de schade veroorzaakt door veroudering, evenals die van een ander gebruik en / of ongepaste behandeling. Andere items niet genieten van enkele garantie. Geen garantie wordt gegeven voor producten die niet direct zijn gekocht van de Vennootschap.

 

verantwoordelijkheid

 

Zoals voor internationale leveringen, het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid als de producten niet voldoen aan de wet- en regelgeving van het land van levering of tijdens incompatibiliteit of op andere wijze van een product.

 

Wijzigingen in de voorwaarden

 

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om aan te passen en te wijzigen op elk gewenst moment deze voorwaarden en bepalingen. Elke bestelling geplaatst na de publicatie door de vennootschap van de nieuwe versie van de voorwaarden van de verkoop houdt de aanvaarding ervan.

 

Scheidbaarheid

 

De nietigheid van een bepaling van deze voorwaarden is niet waarschijnlijk resulteren in de annulering van de algemene voorwaarden zelf of van invloed op de overige bepalingen. De ongeldige bepaling zal worden vervangen door de overeenkomstige wettelijke verplichting.

 

toepasselijk recht

 

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

 

jurisdictie

 

Alleen de rechtbank van de zetel van Akyado Belgium is bevoegd in alle geschillen hebben.

 

 

Gedaan 30 mei 2016 in Roeselare.